Nachádzate sa tu

Domov

Aktuality

Oznam o uzatvorení predajne geologických máp a publikácií

Oznamujeme Vám, že dňa 16.2.2018 bude predajňa geologických máp a publikácií zatvorená.

Koncepcia geologického výskumu a geologického prieskumu územia Slovenskej republiky

Dňa 29. novembra 2017 vláda Slovenskej republiky na 79. schôdzi schválila Koncepciu geologického výskumu a geologického prieskumu územia Slovenskej republiky.

Oznam o uzatvorení predajne geologických máp a publikácií

Oznamujeme Vám, že v dňoch od 27.12.2017 do 29.12.2017 bude predajňa geologických máp a publikácií zatvorená.

Oznam o uzatvorení ústrednej geologickej knižnice, študovne a archívu geofondu

Oznamujeme Vám, že v dňoch od 20.12.2017 do 5.1.2018 budú ústredná geologická knižnica, študovňa a archív geofondu zatvorené.

Pracovné stretnutie expertov stredoeurópskych geologických služieb

V dňoch 22. – 23.11.2017 sa uskutočnilo v priestoroch Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) prvé pracovné stretnutie expertov stredoeurópskych národných geologických služieb Slovinska, Chorvátska, Maďarska, Rakúska, Česka, Poľska a Slovenska, ktoré inicioval ŠGÚDŠ.

Slávnostné udeľovanie Ceny Dionýza Štúra a medailí ŠGÚDŠ za vedeckú činnosť

V deň 120. výročia narodenia významného slovenského geológa ruského pôvodu, zakladateľa a prvého riaditeľa ŠGÚDŠ Dimitrija Andrusova a pri príležitosti 190. výročia narodenia najvýznamnejšieho slovenského geológa 19.

Cena Dionýza Štúra 2017

Pri príležitosti 190. výročia narodenia najvýznamnejšieho slovenského geológa 19. storočia Dionýza Štúra a 120. výročia narodenia zakladateľa a prvého riaditeľa ŠGÚDŠ Dimitrija Andrusova sa uskutoční dňa 7.

Tlačová konferencia ministra životného prostredia k Vrakunskej skládke

Na pôde Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra dňa 12. 10. 2017 prezentoval minister životného prostredia SR László Sólymos spolu s odborníkmi monitorovanie environmentálnych záťaží vrátane Vrakunskej skládky.

Deň otvorených dverí 2017 – GEOLÓGIA HROU

Dňa 22. a 23. 9. 2017 sa uskutočnil na pracoviskách ŠGÚDŠ Deň otvorených dverí. Pracovníci štátneho geologického ústavu pripravili pre laickú i odbornú verejnosť a hlavne pre deti množstvo atrakcií. Deti aj dospelí mali možnosť bližšie spoznať svet geológie.

Deň baníkov, geológov, hutníkov a naftárov

Dňa 8. 9. 2017 v Banskej Štiavnici opäť ožila banícka história. Konali sa tu tradičné oslavy Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov.

Minister Sólymos skontroloval vrty vo Vrakuni

Minister životného prostredia László Sólymos spolu so zástupcami Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra dnes skontrolovali činnosť vrtov monitorujúcich skládku odpadu v bratislavskej Vrakuni.

Výjazdové zasadnutie vedeckej rady ŠGÚDŠ

Dňa 21. júna 2017 sa uskutočnilo výjazdové rokovanie vedeckej rady ŠGÚDŠ v regióne Hornej Nitry v Prievidzi. Na výjazdovom zasadnutí sa zúčastnili Ing. B. Žec, CSc. (generálny riaditeľ ŠGÚDŠ), prof. RNDr. M. Bielik, DrSc.

Cena ministra ŽP SR

V reprezentačných priestoroch historickej budovy SNR na Župnom námestí 5. 6.

Deň otvorených dverí na MŽP

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zorganizovalo dňa 13. mája 2017 Deň otvorených dverí, na ktorom sa prezentovali jednotlivé rezortné organizácie.

ŠGÚDŠ na CONECU 2017

V dňoch 22. až 25. marca sa konal veľtrh CONECO – RACIOENERGIA - VODA. Náš ústav mal zastúpenie v stánku Ministerstva životného prostredia SR.

Prezident SR Andrej Kiska prijal na novoročnom stretnutí zástupcov baníkov a geológov

Prezident Andrej Kiska prijal vo štvrtok 12. 1. 2017 na tradičnom novoročnom stretnutí predstaviteľov baníckych a hutníckych spolkov a cechov spolu s ich partnermi z krajín V4, Rakúska a Slovinska.

Slávnostné udeľovanie ceny Dionýza Štúra a medailí ŠGÚDŠ za vedeckú činnosť

Na základe návrhu vedeckej rady Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra generálny riaditeľ Ing. Branislav Žec, CSc. udelil 24. novembra 2016:

Cenu Dionýza Štúra za rok 2016 v kategórii osobnosť

Deň otvorených dverí 2016 – GEOLÓGIA HROU

Dňa 23. a 24. 9. 2016 sa uskutočnil na pracoviskách ŠGÚDŠ Deň otvorených dverí. Pracovníci štátneho geologického ústavu pripravili pre laickú i odbornú verejnosť a hlavne pre deti množstvo atrakcií. Deti aj dospelí mali možnosť bližšie spoznať svet geológie.

Deň baníkov, geológov, hutníkov a naftárov

Dňa 9. 9. 2016 v Banskej Štiavnici opäť ožila banícka história. Konali sa tu tradičné oslavy Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov.

Stránky