Nachádzate sa tu

Domov

MASTI

Modernizácia a skvalitnenie technickej infraštruktúry pre účely výskumu a vývoja v regionálnych centrách Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Spišskej Novej Vsi a Košiciach

Riešiteľ: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Trvanie projektu: 09/2012 – 08/2013
Umiestnenie projektu (NUTS III): Košický samosprávny kraj
Zodpovedná osoba: Mgr. Mária Procházková

Strategický cieľ
Aktivity projektu: 1. IKT RC Spišská Nová Ves
                           2. IKT RC Košice
                           3. Prístrojové vybavenie RC SNV
                           4. Prístrojové vybavenie RC Košice
Výstupy