Nachádzate sa tu

Domov

Cena ministra ŽP SR

V reprezentačných priestoroch historickej budovy SNR na Župnom námestí 5. 6. 2017 odovzdal šéf envirorezortu László Sólymos pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia 32 rezortných ocenení osobnostiam a kolektívom, ktoré sa mimoriadne pričinili o ochranu prírody a starostlivosť o životné prostredie. Celkovo minister ŽP SR László Sólymos, odovzdal 9 cien ministra, 12 čestných uznaní a 11 ďakovných listov na základe nominácii od 16 organizácií.

Pracovníci ŠGÚDŠ získali od ministra ŽP SR cenu ministra, čestné uznanie a ďakovný list.

Za ŠGÚDŠ získal cenu ministra riešiteľský kolektív geologickej úlohy „Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky“ v rokoch 2012 až 2015. Cenu prevzal vedúci riešiteľského kolektívu RNDr. Jozef Kordík, PhD.

Čestné uznanie udelil minister ŽP SR RNDr. Ľubici Iglárovej za mimoriadne výsledky a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie.

Za dlhoročnú prácu odovzdal minister ŽP SR ďakovný list Ing. Emílii Wolfovej.

Celú akciu príjemne doplnilo vystúpenie folklórneho súboru Kremienok.

Fotogalériu z akcie nájdete tu.