Nachádzate sa tu

Domov

Slávnostné udeľovanie Ceny Dionýza Štúra a medailí ŠGÚDŠ za vedeckú činnosť

V deň 120. výročia narodenia významného slovenského geológa ruského pôvodu, zakladateľa a prvého riaditeľa ŠGÚDŠ Dimitrija Andrusova a pri príležitosti 190. výročia narodenia najvýznamnejšieho slovenského geológa 19. storočia Dionýza Štúra slávnostne odovzdali Cenu Dionýza Štúra a medaily ŠGÚDŠ. Slávnosť sa uskutočnila 7. novembra 2017 v priestoroch Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave. Ocenenie laureátom na návrh vedeckej rady ŠGÚDŠ udelil generálny riaditeľ ŠGÚDŠ za významný prínos vo vedeckom poznaní v oblasti geológie. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou ministra životného prostredia SR Ing. Lászlóa Sólymosa.

Cenu Dionýza Štúra v kategórii Osobnosť
si z rúk generálnej riaditeľky sekcie geológie a prírodných zdrojov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky RNDr. Vlasty Jánovej, PhD., a generálneho riaditeľa ŠGDÚŠ Ing. Branislava Žeca, CSc., prevzal

prof. RNDr. Michal Kováč, DrSc.,
vedúci Katedry geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.

Cenu Dionýza Štúra v kategórii Kolektív
odovzdali generálna riaditeľka sekcie geológie a prírodných zdrojov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky RNDr. Vlasta Jánová, PhD., a generálny riaditeľ ŠGDÚŠ Ing. Branislav Žec, CSc.,
Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach, ktorú zastupoval dekan fakulty prof. Ing. Michal Cehlár, PhD. MBA.

Medailami Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra boli v roku 2017 ocenení:

Zlatú medailu
si z rúk generálnej riaditeľky sekcie geológie a prírodných zdrojov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky RNDr. Vlasty Jánovej, PhD., a generálneho riaditeľa ŠGDÚŠ Ing. Branislava Žeca, CSc., prevzali:

RNDr. Pavel Liščák, CSc.,
doc. RNDr. Igor Modlitba, CSc.,
Dr. h. c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.

Striebornú medailu
si z rúk generálneho riaditeľa ŠGDÚŠ Ing. Branislava Žeca, CSc., a riaditeľky pre geológiu ŠGÚDŠ RNDr. Aleny Klukanovej, CSc., prevzali:

RNDr. Juraj Maglay, PhD.,
RNDr. Anna Mihaliková,
RNDr. Ružena Lehotayová,
RNDr. Igor Broska, DrSc.

Bronzovú medailu
si z rúk generálneho riaditeľa ŠGDÚŠ Ing. Branislava Žeca, CSc., a riaditeľky pre geológiu ŠGÚDŠ RNDr. Aleny Klukanovej, CSc., prevzali:

RNDr. Pavel Bačo,
doc. RNDr. Peter Wagner, CSc.,
prof. Ing. Michal Cehlár, PhD. MBA.

Atmosféru celého slávnostného aktu umocnilo vystúpenie Kvarteta Trnavského komorného orchestra vedené umeleckou vedúcou Alžbetou Ševečkovou.

Fotogalériu zo slávnostného odovzdávania cien nájdete tu.