Nachádzate sa tu

Domov

Pracovné stretnutie expertov stredoeurópskych geologických služieb

V dňoch 22. – 23.11.2017 sa uskutočnilo v priestoroch Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) prvé pracovné stretnutie expertov stredoeurópskych národných geologických služieb Slovinska, Chorvátska, Maďarska, Rakúska, Česka, Poľska a Slovenska, ktoré inicioval ŠGÚDŠ. Podujatia sa zúčastnil aj generálny sekretár Európskej geologickej služby (EuroGeoSurveys). Zámerom pracovného stretnutia bolo zistiť skutočný potenciál a akcieschopnosť spomenutých geologických služieb. Celkovo 20 zahraničných expertov a 21 našich expertov prezentovali skutkový stav a vymieňali si skúsenosti v štyroch pracovných skupinách pre geologické mapovanie, nerastné suroviny, hydrogeológiu spolu s geotermálnou energiou a geo-hazardy formou workshopu. Zistené skutočnosti budú predmetom analýzy a vypracovania námetov a odporúčaní pre perspektívnu spoluprácu v stredoeurópskom priestore.

Zoznam expertov stredoeurópskych geologických služieb nájdete tu.