Nachádzate sa tu

Domov

Koncepcia geologického výskumu a geologického prieskumu územia Slovenskej republiky

Dňa 29. novembra 2017 vláda Slovenskej republiky na 79. schôdzi schválila Koncepciu geologického výskumu a geologického prieskumu územia Slovenskej republiky. Tento koncepčný dokument bol z podstatnej časti pripravovaný na ŠGÚDŠ v spolupráci so Sekciou geológie a prírodných zdrojov MŽP SR, ako aj zástupcami akademickej obce a odborných združení, ktorí sú členmi Slovenskej geologickej rady – poradného orgánu ministra MŽP.

Materiály z rokovania nájdete tu.