Nachádzate sa tu

Domov

Knižnica

ODBOR INFORMATIKY

ÚSTREDNÁ
GEOLOGICKÁ KNIŽNICA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

     Ústredná geologická knižnica je informačným strediskom a špecializovanou knižnicou s celoštátnou pôsobnosťou so zameraním na oblasť geológie a ostatných geovedných disciplín.

Činnosť:

 • je koordinačným, metodickým a poradenským pracoviskom pre knižnice regionálnych centier ŠGÚDŠ
 • zhromažďuje, odborne spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje domáce a zahraničné vedecké a odborné knižničné dokumenty
 • poskytuje komplexné knižnično – informačné služby
 • vydáva Geologickú bibliografiu SR
 • utvára a sprístupňuje databázu v oblasti svojej špecializácie GLIB
 • sprístupňuje zahraničné databázy GEOREF, GEOBASE, EMBASE

     Počas takmer šesťdesiatštyriročnej existencie knižnica vo svojom fonde zaznamenala veľa hodnotných publikácií ,máp, dokumentov a v súčasnosti patrí na Slovensku ku knižniciam s najväčšími zbierkami dokumentov z oblasti geológie a geovedných disciplín. Množstvo materiálov nadobudla kúpou a darom, ale väčšinu získala vzájomnou výmenou so zahraničnými inštitúciami.

  Knižničný fond obsahuje:
 • monografie, zborníky z konferencií, zviazané ročníky periodík (asi 70 000 zväzkov)
 • periodiká - (550 titulov periodík a viac ako 43 000 jednotlivých nezviazaných čísel)
 • mapy, atlasy, vysvetlivky, separáty,
 • databázy na CD ROM (GEOREF, GEOBASE, EMBASE)
   

ZOZNAM PERIODÍK VO FONDE KNIŽNICE JE TU

VSTUP DO KATALÓGU KNIŽNICE JE TU

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PRAVCOVNÍKOV ŠGÚDŠ JE TU

Knižničný a výpožičný poriadok
Ústrednej geologickej knižnice Slovenskej republiky nájdete tu
(pdf 176 kB)

 
Otváracie hodiny študovne knižnice:
Pondelok - Piatok 8,00-14,00 hod.

Kontakt:

Mgr. Oľga Olšinová
vedúca knižnice
(spracovanie publikačnej činnosti)
tel.: 02/59 375 42202/59 375 422
olga.olsinova[at]geology.sk
kniznica[at]geology.sk

Služby:

Zuzana Sabová             - spracovanie periodík, výpožičná služba, katalogizácia fondu
                                    tel.: 02/59 375 151
                                    zuzana.sabova[at]geology.sk

Denisa Majdánová        - katalogizácia, spracovanie máp
                                    tel.: 02/59 375 151
                                    denisa.majdanova[at]geology.sk

[ spät | hore]