Nachádzate sa tu

Domov

Laboratória

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra má do svojej štruktúry zaradené viaceré laboratóriá, ktoré potrebuje k zabezpečeniu plnenia svojich hlavných úloch vyplývajúcich zo štatútu ústavu. Tieto laboratóriá sú na vysokej odbornej a technickej úrovni.
V dalšom Vám predstavíme jednotlivé pracoviská aj s kontaktmi na ich vedúcich pracovníkov, pokial by ste mali záujem o ich služby, ktoré poskytujú.

GAL – Geoanalytické laboratóriá
Ponuka širokého spektra chemických analýz
na vysokej odbornej a technickej úrovni.
Regionálne centrum Spišská Nová Ves

Laboratórium elektrón-optických metód
Elektrónový mikroanalyzátor CAMECA SX 100
Oddelenie špeciálnych laboratórií
Centrála ŠGÚDŠ – Bratislava

Laboratórium izotopovej geológie
Analýzy izotopov kyslíka, vodíka, uhlíka a síry
Oddelenie špeciálnych laboratórií
Centrála ŠGÚDŠ – Bratislava

ATNS – Laboratórium aplikovanej technológie nerastných surovín
Nerastné suroviny efektívnejšie a ekologickejšie.
Regionálne centrum Košice

[ hore ]