Nachádzate sa tu

Domov

Užitočné rady

 

UŽITOČNÉ RADY

    Každý pri turistických vychádzkach, resp. pri prechádzaní našou krajinou, má jedinečnú príležitosť pozorovať prejavy, v strednej Európe unikátnej, geologickej stavby Slovenska - napr.:
1. typy povrchu (skalné úžiny, bralá, zosuvy, skalné lavice priame alebo sprehýbané ...)
2. rozmanitosť hornín, (skaly, štrky, piesky, íly, hliny, pôdy...)
3. organické zvyšky (schránky vodných ulitníkov a lastúrnikov, ich odtlačky, zuhoľnatené listy, drevo, skameneliny kostí a častí organizmov spolu s ich odtlačkami...)
4. lomy, pieskovne, hliniská s pre Vás zaujímavými vyššie uvedenými fenoménmi
5. a ich lokalizáciu (kde sa nachádzajú zaujímavosti Vami videné z hľadiska geológie)

     K Vašej bližšej orientácii v geologickej stavbe Slovenska Vám pomôžu geologické mapy a textové vysvetlivky k nim a geologicko-turistické mapy, ktoré sme vydali tlačou. Sme jediným garantom publikovaných geologických máp v mierke 1: 50 000 v rámci rozsiahleho projektu regionálneho geologického výskumu Slovenska prebiehajúcom od začiatku 70-tych rokov podnes. Bolo tak umožnené sprístupnenie množstva odborných poznatkov širokej odbornej a laickej verejnosti.
     Okrem toho sú Vám v rámci možností správcu Geologického okienka, k dispozícii takmer okamžité informácie o geologických zaujímavostiach, ale tiež geologických výrazoch, pojmoch, geológii všeobecne. Taktiež odkazy na webové stránky špecializovaných pracovísk alebo inštitúcií zaoberajúcich sa rizikami ohrozujúcimi životné prostredie napr. zemetrasenia, záplavy, radónové nebezpečie, zosuvy pôdy.... Alebo, našim vedeckým pracovníkom vyvinutú originálnu metódu, poskytujúcu informácie o pôvode a kvalite vín zo stredoeurópskeho vinohradníckeho regiónu....